Меню

Технически надзор на съоражения с повишена опасност

 1. Парни котли, работещи при свръхналягане до 0,05 MРa включително;
 2. Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до 110°C включително;
 3. Метални съдове за флуиди от група 2, работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и температура на стените на съда до 200°C, на които произведението от обема в литри и максималното допустимо налягане в мегапаскали не превишава числото 4000;
 4. Съдове, предназначени за съхраняване на флуиди от група 2, които се намират под налягане периодично при тяхното изпразване;
 5. Колони за разделяне на газове при температура, по-ниска от минус 130°C, както и апаратите, непосредствено свързани с тях и образуващи едно съоръжение – топлообменници на разделителни колони, кондензатори – изпарители, изпарителни съдове, абсорбери, филтри и други;
 6. Съдове за хладилни уредби;
 7. Съдове за втечнени въглеводородни газове, предназначени за захранване с газ на газови съоръжения и инсталации по т. 11.
 8. Стационарно монтирани бутилки за съхранение на втечнени, сгъстени или разтворени под налягане газове;
 9. Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове, газопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с природен газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради;
 10. Разпределителни газопроводи на разпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях;
 11. Съоръжения, газопроводи, газови инсталации, газорегулаторни пунктове, бутилкови инсталации, сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с втечнен въглеводороден газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради;
 12. Газови уреди
 13. Бордови кранове, независимо от товароподемността им
 14. Товароподемни кранове с ръчно задвижване на механизма за придвижване, независимо от товароподемността им;
 15. Товароподемни кранове с товароподемност до 5 t включително с изключение на бордови кранове, независимо от товароподемността им и посочените в т. 13 и 14;
 16. Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит;
 17. Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове;
 18. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемникранове;
 19. Товарозахващащи приспособления;
 20. Подвижни работни площадки;
 21. Всички строителни подемници за повдигане на хора и товари, независимо от вида на строежа, в който са монтирани, както и други подемници за повдигане на хора или хора и товари, монтирани в жилищни сгради;
 22. Окачени кошове за повдигане на хора;
 23. Асансьори в жилищни сгради;
 24. Висящи товарни въжени линии
 25. Ски-влекове.

Бъдете информирани

Получавайте актуална информация за нови изисквания, промени в нормативната уредба и друга важна информация, свързана със здравословни и безопасни условия на труд.

Абонирахте се успешно!