Меню

Комплексно обслужване от служба по трудова медицина


Медико е надежден партньор на над 3 500 компании в България

КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ


Основният предмет на дейност на Медико е консултиране и подпомагане на работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.

Повече

Нашите предимства


Клиенти


Бъдете информирани

Получавайте актуална информация за нови изисквания, промени в нормативната уредба и друга важна информация, свързана със здравословни и безопасни условия на труд.

Абонирахте се успешно!