Меню

ПРОГРАМА Ежегодно ОБУЧЕНИЕ НА РЪКОВОДЕН ПЕРСОНАЛ, ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА КУТ/ГУТ, ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА /ОБЗР/ И ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, ПРОВЕЖДАЩИ ИНСТРУКТАЖИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

07 юни 2023 г. (сряда)

12:00Регистрация
13:00Обяд

14:00-15:00

Възрастови изменения при работещите. Тенденции и мерки за осигуряване на здраве и безопасност при работа


15:30-16:30

Същност и превенция на хипертония и сърдечно-съдови заболявания.

08 юни 2023 г. (четвъртък)


09:00-10:30

Баланс между личния и професионален живот.


10:30-11:00

Кафе-пауза


11:00-12:00

Здравословен начин на живот. Здравословно и балансирано хранене.


12:00-13:00

Обяд


13:00-14:30

Трудва злополука и професионално заболяване, правни, социални и икономически последици.


14:30-15:00

Почивка


15:00-16:00

Периодично обучение и инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

09 юни 2023 г. (петък)


09:00-10:30

Професионален стрес, Бърнаут синдром и психосоциални рискове.

10:30-11:00

Кафе-пауза


11:00-12:00

Дискусия и обсъждане на поставени от участниците въпроси. Заключителна дискусия и тест. Индивидуални консултации с обучителите.

Бъдете информирани

Получавайте актуална информация за нови изисквания, промени в нормативната уредба и друга важна информация, свързана със здравословни и безопасни условия на труд.

Абонирахте се успешно!