Меню

OiRA - оценка на риска за печатарска дейност

Статистиката сочи, че малките и средни предприятия (МСП) в различните държави-членки на ЕС да извършват оценка на риска, но не толкова често, колкото по-големите предприятия с над 100 работници и служители.

Освен това предприятията се нуждаят от помощ при идентифицирането на рисковете. Друга причина, за да не се извършва оценка на риска, особено в малките предприятия е, че липсва подготовка и експерти.

С цел да се помогне на микро и малки предприятия, за да се преодолеят някои от предизвикателствата, пред които са изправени, EU-OSHA е разработила проекта "OiRA". Основните цели на проекта OiRA са:

  • да допринесе за развитието на прости инструменти да улесни оценката на риска испазването на законодателството по БЗРчрез предоставяне на финансова и техническа помощ за прилагане на OiRA и други IT-базирани средства;
  • да развива и насърчава практически инструменти, за да помогнат на микро и малки фирми да извършат оценка на риска;
  • да помогне разсекретяването на процеса на оценка на риска в микро и малки предприятия.

Разработване на съдържанието на OiRA инструмент в България засектор Печатарска дейност - печат на хартиени продукти, например книги, канцеларски материали, рекламни материали, вестници и т.н. (предпечат, подвързване и други довършителни работи, се изключват);

Методиката за оценка на риска ще осигури:

  • идентифициране на опасностите и на застрашените лица - определят се всички елементи на работното място, които могат да причинят увреждане, както и работещите, които могат да бъдат изложени на опасност;
  • разкриване на дългосрочните рискове за здравето, както и акцент върху психосоциалните рискове;
  • оценка на рисковете и тяхното подреждане по приоритет - оценяват се съществуващите рискове и се подреждат по степен на важност. Акцентът се поставя върху дейностите по премахване или предотвратяване;
  • решения за предприемане на превантивни действия - възможности за отстраняване на рисковете или за контрол на рисковете, които не могат да бъдат отстранени;
  • мониторинг - контрол на изпълнението и преглед на ОР, в зависимост от естеството на рисковете, промяна на трудовата дейност, промяна на законодателството, нивото на трудовия травматизъм, установяване на данни за професионални болести др.

Какво представлява OiRA?

OiRA е уеб базирана платформа, на която компании могат да намерят безплатни онлайн интерактивни инструменти за управление на рисковете за безопасност и здраве на работното място. Инструментите са персонализирани за различни сектори и държави от Европейския съюз и позволяват на предприятията да предприемат важни стъпки за предоставяне на трудови злополуки и здравословни проблеми.

За кого е преназначена OiRA?

OiRA може да се ползва от вески, който иска да научи как да управлява рисковете за безопасността и здравето на работното място. OiRA е насочена най-вече към микро- и малките предприятия.

Как функционира OiRA?

Отворете http://client.oiraproject.eu/bg и изберете от наличните инструменти по държава, език или сектор. С всеки инструмент можете да проведете тестова сесия, за да видите как работи конкретния инструмент. Регистрирайте се, преминете през четирите основни стъпки и ще се сдобиете с доклад за изтегляне и отпечатване.

Бъдете информирани

Получавайте актуална информация за нови изисквания, промени в нормативната уредба и друга важна информация, свързана със здравословни и безопасни условия на труд.

Абонирахте се успешно!