Menu

OiRA - оценка на риска за печатарска дейност

тест

Разработване на съдържанието на OiRA инструмент в България засектор Печатарска дейност - печат на хартиени продукти, например книги, канцеларски материали, рекламни материали, вестници и т.н. (предпечат, подвързване и други довършителни работи, се изключват);

Методиката за оценка на риска ще осигури:

  • идентифициране на опасностите и на застрашените лица - определят се всички елементи на работното място, които могат да причинят увреждане, както и работещите, които могат да бъдат изложени на опасност;
  • разкриване на дългосрочните рискове за здравето, както и акцент върху психосоциалните рискове;
  • оценка на рисковете и тяхното подреждане по приоритет - оценяват се съществуващите рискове и се подреждат по степен на важност. Акцентът се поставя върху дейностите по премахване или предотвратяване;
  • решения за предприемане на превантивни действия - възможности за отстраняване на рисковете или за контрол на рисковете, които не могат да бъдат отстранени;
  • мониторинг - контрол на изпълнението и преглед на ОР, в зависимост от естеството на рисковете, промяна на трудовата дейност, промяна на законодателството, нивото на трудовия травматизъм, установяване на данни за професионални болести др.

Какво представлява OiRA?

OiRA е уеб базирана платформа, на която компании могат да намерят безплатни онлайн интерактивни инструменти за управление на рисковете за безопасност и здраве на работното място. Инструментите са персонализирани за различни сектори и държави от Европейския съюз и позволяват на предприятията да предприемат важни стъпки за предоставяне на трудови злополуки и здравословни проблеми.

За кого е преназначена OiRA?

OiRA може да се ползва от вески, който иска да научи как да управлява рисковете за безопасността и здравето на работното място. OiRA е насочена най-вече към микро- и малките предприятия.

Как функционира OiRA?

Отворете http://client.oiraproject.eu/bg и изберете от наличните инструменти по държава, език или сектор. С всеки инструмент можете да проведете тестова сесия, за да видите как работи конкретния инструмент. Регистрирайте се, преминете през четирите основни стъпки и ще се сдобиете с доклад за изтегляне и отпечатване.

Be informed

Subscribe to our newsletter and get the latest updates on new requirements, deadlines and other important info regarding health and safety.

Newsletter subscription successful!