Меню

OiRA оценка на риска за сектор Озеленяване и поддържане на зелени площи

За да улесни процеса, Европейската агенция за безопасност и здравe - Билбао EU-OSHA разработи всеобхватно, но лесно за използване и безплатно уеб приложение, OiRA /интерактивен онлайн инструмент за оценка на риска/, което съдейства на микро- и малките организации да извършват цялости поетапни оценки на риска от идентифициране и оценяване на рисковете на работното място и вземане на решения за превантивни мерки и прилагането им, до непрекъснат контрол и докладване.

Инструментът OiRA е базиран на успешна разработка на инструмента RI&Е /http://www.rie.nl/ в Холандия

Какво представлява OiRA?

OiRA е уеб базирана платформа, на която компании могат да намерят безплатни онлайн интерактивни инструменти за управление на рисковете за безопасност и здраве на работното място. Инструментите са персонализирани за различни сектори и държави от Европейския съюз и позволяват на предприятията да предприемат важни стъпки за предоставяне на трудови злополуки и здравословни проблеми.

За кого е преназначена OiRA?

OiRA може да се ползва от вески, който иска да научи как да управлява рисковете за безопасността и здравето на работното място. OiRA е насочена най-вече към микро- и малките предприятия.

Как функционира OiRA?

Отворете http://client.oiraproject.eu/bg и изберете от наличните инструменти по държава, език или сектор. С всеки инструмент можете да проведете тестова сесия, за да видите как работи конкретния инструмент. Регистрирайте се, преминете през четирите основни стъпки и ще се сдобиете с доклад за изтегляне и отпечатване.

Бъдете информирани

Получавайте актуална информация за нови изисквания, промени в нормативната уредба и друга важна информация, свързана със здравословни и безопасни условия на труд.

Абонирахте се успешно!