Меню

OiRA Оценка на риска на агенции за недвижими имоти

Медико ЕООД разработи онлайн инструмент за оценка на риска за сектор Недвижими имоти.

С този онлайн секторен инструмент микро- и малките фирми могат да оценяват рисковете в предприятията си сами, което ще ги улесни при спазването на законодателството по БЗР. Работодатели и служители ще надградят културата си за превенция на риска, чрез повишаване на мотивацията за безопасен труд, ще получат информация за подобряване на оценката на риска и практическото и приложение, отчитайки и психосоциалните рискове на работните места.

Всички работодатели и служители трябва да осъзнаят, че оценката на риска не е еднократен акт, а непрекъснат процес за превенция на рисковете, както на очевидните и непосредствени, така и на тези с дългосрочни ефекти върху здравето.

Какво представлява OiRA?

OiRA е уеб базирана платформа, на която компании могат да намерят безплатни онлайн интерактивни инструменти за управление на рисковете за безопасност и здраве на работното място. Инструментите са персонализирани за различни сектори и държави от Европейския съюз и позволяват на предприятията да предприемат важни стъпки за предоставяне на трудови злополуки и здравословни проблеми.

За кого е преназначена OiRA?

OiRA може да се ползва от вески, който иска да научи как да управлява рисковете за безопасността и здравето на работното място. OiRA е насочена най-вече към микро- и малките предприятия.

Как функционира OiRA?

Отворете http://client.oiraproject.eu/bg и изберете от наличните инструменти по държава, език или сектор. С всеки инструмент можете да проведете тестова сесия, за да видите как работи конкретния инструмент. Регистрирайте се, преминете през четирите основни стъпки и ще се сдобиете с доклад за изтегляне и отпечатване.

Бъдете информирани

Получавайте актуална информация за нови изисквания, промени в нормативната уредба и друга важна информация, свързана със здравословни и безопасни условия на труд.

Абонирахте се успешно!