Menu

Медико Бюлетин Август 2017

Указания за документиране на инструктажи по безопасност и здраве при работа, съгласно наредба №РД-07-2 ОТ 16.12.2009г.   

НАЧАЛЕН ИНСТРУКТАЖ   

Провежда се в деня на деня на постъпване на работа и се регистрира в книгата за начален инструктаж. Длъжностното лице, провежда началния инструктаж по предварително разработена програма за начален инструктаж и издава служебна бележка, съгласно Приложение №2 от Наредбата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Датата на постъпване на работа в трудовият договор трябва да съвпада с датите на длъжностната характеристика, служебната бележка и записът /подписът на служителя/ в книгата за начален инструктаж.

На посетители, практиканти, лица по граждански договори, командировани и лица от други компании СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА НЕ СЕ ИЗДАВА, те същосе вписват/регистрират в книгата за начален инструктаж.

Служебна бележка се издава само на лица, които имат сключен трудов договор и се съхранява в личното трудово досие на служителя. 

Be informed

Subscribe to our newsletter and get the latest updates on new requirements, deadlines and other important info regarding health and safety.

Newsletter subscription successful!